Historie

Het bedrijf is ontstaan in de jaren '60, toen Piet van de Looy begon met het ophalen van melkbussen bij melkveehouders. Als nevenactiviteit startte hij destijds met de handel in hooi en stro. Uiteindelijk groeide dit uit tot een volwaardige fouragehandel.

Midden jaren '80 hebben zijn zonen, Frans, Johan en Henk het stokje overgenomen. Frans en Henk hebben midden jaren '90 ieder een transportbedrijf opgezet en Johan heeft, samen met zijn zus Jeanette, de oorspronkelijke fouragehandel voortgezet.

Het huidige bedrijf is sinds 2011 gevestigd in Spoordonk waar het bedrijf een opslagloods van ruim 800 vierkante meter tot zijn beschikking heeft.