Gerstestro

Gerstestro kan worden gebruikt als strooisel in dierenverblijven, maar wordt vaak gebruikt als bijvoeder voor bijvoorbeeld melkvee.